FiscaalPlus

Horizontaal Toezicht

Horizontaal toezicht

Als ondernemer weet u graag waar u aan toe bent.

En hoe eerder u dat weet, hoe beter. Dat geldt zeker voor financiële en fiscale zaken.
Na het indienen van een belastingaangifte moet u soms langer op de aanslag wachten dan u zou willen. Samen met ons doet u uw best om uw aangiften zo goed mogelijk in te vullen, de belastingdienst beoordeeld vervolgens uw aangifte. Dit kan leiden tot extra vragen of zelfs tot een onderzoek door een belastingambtenaar.

Voorkom onzekerheden

Door deze vorm van werken kunt u lang in onzekerheid verkeren, voor u weet dat uw aangifte goed is. Dat zou eigenlijk anders moeten. Dat vinden wij en de belastingdienst ook. Daarom heeft de belastingdienst een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor u als ondernemer, waardoor u eerder duidelijkheid krijgt over uw aangifte. Die werkwijze is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. We noemen het horizontaal toezicht.

"Hoe zorgen we er met elkaar voor dat het meteen goed is, in plaats van achteraf te kijken of het niet fout is gegaan. Dat is de essentie van onze samenwerking met de belastingdienst."

Hoe werkt Horizontaal toezicht?

Bent u ondernemer en wilt u sneller duidelijkheid over uw aangifte? Dat kan!

Horizontaal toezicht biedt zekerheid

Als ondernemer weet u graag waar u aan toe bent. En hoe eerder u dat weet, hoe beter. 

Hoe werkt het?

Horizontaal toezicht is gebaseerd op de aanname dat uw aangiften deskundig tot stand komen en correct zijn. Daartoe maakt de belastingdienst afspraken met FiscaalPlus én met u.

De werkwijze van de belastingdienst en die van fiscaalplus zijn op elkaar afgestemd. FiscaalPlus bespreekt de fiscaal van belang zijnde kwesties met de belastingdienst voordat uw aangifte wordt ingediend, tijdens het zogeheten vooroverleg. Doordat zaken van tevoren zijn afgestemd hoeven controles achteraf veelal niet plaats te vinden. De belastingdienst kan er dan vertrouwen op het werk van u en FiscaalPlus en zullen dat niet over doen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming?

Aarzel niet, en neem vrijblijvend contact op.