Startende bedrijven

Wie een eigen bedrijf wil beginnen heeft een ideaal voor ogen. FiscaalPlus droomt met u mee, maar zorgt ervoor dat u met beide benen op de grond blijft staan. FiscaalPlus geeft antwoord op prangende ondernemersvragen: welke rechtsvorm is het meest geschikt? Hoe zet ik mijn administratie op? Hoe meld ik mij aan bij het Handelsregister en de Belastingdienst?

Het starten van een onderneming is dus meer dan alleen het bedenken van een geschikte bedrijfsnaam. Een goed overzicht van de inkomsten en uitgaven, een duidelijk concurrentiebeeld en de juiste doelstellingen van uw bedrijf zijn dan ook enkele aspecten die noodzaak zijn om goed van start te gaan. Wij helpen u hierbij, in het heden én de toekomst.

Natuurlijk is uw eenmanszaak, net zoals elke onderneming, een duurzame combinatie van kapitaal en arbeid, met als oogmerk het maken van winst. Het grote voordeel is dat u als ondernemer volstrekt zelfstandig kan handelen, naar eigen inzicht kan beslissen en uw eigen werktempo kan bepalen. Over de winst betaalt u inkomstenbelasting en voor de rest bepaalt u zelf of u uw geld in de zaak steekt, gaat beleggen of opmaakt.
De eigenaar van eenmanszaak is natuurlijk ook met heel zijn zakelijke en privévermogen aansprakelijk voor schulden van de zaak. Omgekeerd kunnen privéschuldeisers hun vorderingen verhalen op het vermogen van de onderneming. Dit moet natuurlijk te allen tijde voorkomen worden en FiscaalPlus begeleidt u daarom van harte met het opzetten, ontwikkelen en uitbreiden van uw eigen eenmansaak. Dus mocht u deze grote stap willen wagen, vraag dan advies aan FiscaalPlus.

Een besloten vennootschap (B.V.) is de aangewezen rechtsvorm om uw juridische aansprakelijkheid als ondernemer te beperken en kan tevens fiscale voordelen bieden. FiscaalPlus adviseert, begeleidt en verzorgt het volledige traject van omzetting van uw eenmanszaak naar een B.V. 

De oprichting van een B.V. is de laatste schakel in een proces van belangrijke keuzes en overwegingen:

  • Is de B.V. de juiste rechtsvorm voor uw bedrijf en wanneer begint u deze B.V.?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van een omzetting van uw bedrijf in een B.V.?
  • Hoe kan de B.V. geheel of gedeeltelijk belastingvrij worden gerealiseerd?
  • Welke structuur is raadzaam, een enkele B.V. of een holdingstructuur?

FiscaalPlus helpt u met deze complexe vragen en verzorgt de volledige jaarlijkse administratie, publicatie- en belastingzaken.