Naast bovengenoemde belastingen zijn er nog andere belastingen zoals: Erfbelasting, Schenkbelasting, Overdrachtsbelastig en dergelijke.