FiscaalPlus

Belastingen

Onze dienstverlening

Uw belastingaangiftes

Bedrijven worden ermee geconfronteerd: belastingaangiftes. FiscaalPlus kent uw zakelijke én privésituatie. Met deze achtergrondinformatie, in combinatie met actuele kennis van het belastingrecht kan FiscaalPlus uw financiële en fiscale belangen optimaal positioneren binnen de kaders van de wet.

Meer dan alleen aangiften

Behalve de daadwerkelijke aangiften adviseert FiscaalPlus u over de beste fiscale en juridische structuur van uw bedrijf. Daarnaast adviseren we over de nu te ondernemen fiscale stappen om later met een zo laag mogelijke belastingdruk zorgeloos te kunnen genieten.

"Naast de aangiften bieden wij u ook adviezen op fiscaal gebied "

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming?

Aarzel niet, en neem vrijblijvend contact op.

FiscaalPlus helpt met alle kwesties rondom de diverse belastingen:

De loonbelasting is samen met de omzetbelasting voor het Rijk qua belastingen de grootste inkomstenbron. Als ondernemer met personeel wordt u geconfronteerd met de loonbelasting. Omdat de loonbelasting een maandelijks terugkerende heffing is, kan er veel misgaan; fouten kunnen zich eenvoudig maandenlang herhalen. Een onjuiste inhouding van loonbelasting kan leiden tot onrust bij uw personeel. Dit wilt u als ondernemer natuurlijk te allen tijde voorkomen. FiscaalPlus kent de moeilijkheden binnen de loonbelasting en streeft er naar u als cliënt zo vlot en efficiënt mogelijk te adviseren. Zo helpen wij u bij het tijdig verzamelen en indienen van de juiste gegevens voor de aangifte.

De Inkomstenbelasting is voor ondernemers een belastingsoort die eens per jaar van groot belang is, wanneer de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting ingediend moet worden. FiscaalPlus heeft ruime ervaring hiermee en beschikt over moderne werkwijzen waardoor aangiften efficiënt, foutloos en optimaal kunnen worden opgesteld. FiscaalPlus verzorgt de aangiften inkomstenbelasting voor ondernemers. Dus niet voor particulieren. Hierdoor blijft de continuiteit en tijdigheid voor het indienen van aangiftes gegarandeerd. De aangifte inkomstenbelasting is behalve een jaarlijkse verplichting ook het sluitstuk (en vertrekpunt) van fiscale advisering. Het eventueel gegeven fiscale advies dient uiteraard op een juiste wijze in de aangifte verwerkt te worden. Ook is de aangifte inkomstenbelasting de basis voor verdere advisering omdat uit de aangifte de huidige stand van zaken gehaald kan worden.

Rechtspersonen, zoals de besloten vennootschap (B.V.) betalen vennootschapsbelasting over hun winst. Elke B.V. dient jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. FiscaalPlus verzorgt deze aangifte voor uw B.V. Onze dienstverlening houdt niet op bij het samenstellen van de aangifte vennootschapsbelasting. Wellicht belangrijker is de planning en bepaling van de aan de heffing onderworpen winst, de (holding)structuur van uw vennootschappen, de bepaling van de maximale jaarlijkse afschrijving op bedrijfsmiddelen, het ten laste van de fiscale winst opbouwen van een pensioen in eigen beheer en de optimale verliesverrekening. Voor al deze onderwerpen heeft FiscaalPlus experts in huis.  FiscaalPlus adviseert u wanneer het verstandig is om winst te nemen, verlies te pakken of om te investeren. Eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving worden direct door ons gesignaleerd, zodat wij in samenwerking hierop kunnen anticiperen.

Op winstuitkeringen door een in Nederland gevestigde B.V. of N.V. dient in beginsel belasting te worden ingehouden door de N.V. of B.V. die de dividenduitkering doet. Als de uitkering plaatsvindt aan een in Nederland wonende particuliere aandeelhouder, die meer dan 5 procent van de aandelen bezit, wordt daarnaast nog inkomstenbelasting geheven. Als de dividenduitkeringen plaatsvindt aan een in Nederland wonende particulier die minder dan 5 procent bezit worden de aandelen belast in box 3, de dividendbelasting wordt dan verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. De verplichting tot inhouding en afdracht van dividendbelasting kent een aantal uitzonderingen. Specialistische kennis is dan noodzakelijk om te bepalen of er wel of geen inhouding van de dividendbelasting plaatsvindt. Ook in internationale situaties is een aantal uitzonderingen in de diverse belastingverdragen opgenomen. FiscaalPlus is op de hoogte van deze uitzonderingen en andere wetgeving over dividendbelasting. 

Wilt u huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of een kindgebonden budget aanvragen, dan kan FiscaalPlus u hiermee helpen. Ook het wijzigen of stopzetten hiervan kan FiscaalPlus voor u verzorgen.
Bij de beoordeling of u in aanmerking komt voor een of meer van deze toeslagen of budgetten spelen de begrippen toetsingsinkomen en toeslagpartner een belangrijke rol. Vaak ontvangen mensen te weinig of teveel doordat de aanvraag niet juist is ingevuld. Het is dan ook raadzaam om deze belastingzaken te laten verzorgen door FiscaalPlus.

Naast bovengenoemde belastingen zijn er nog andere belastingen zoals: Erfbelasting, Schenkbelasting, Overdrachtsbelastig en dergelijke.